• توضیحات پروژه
  • فیلمسازی
  • توضیحات پروژه
  • فیلمسازی

توضیحات پروژه

این فیلم جهت همایش تجلیل از چهره‌های ماندگار بازار اصفهان تولید شده است

فیلمسازی

اشتراک این نمونه‌کار در شبکه‌های اجتماعی

بازگشت به لیست

نمونه کارهای مشابه