• توضیحات پروژه
  • طراحی وبسایت
  • فیلمسازی
  • پشت صحنه
  • توضیحات پروژه
  • طراحی وبسایت
  • فیلمسازی
  • پشت صحنه

توضیحات پروژه

آزمایشگاه اریترون یکی از مراکز آزمایشگاهی مدرن و بنام در اصفهان است. وبسایت و تیزر این آزمایشگاه در گروه میلاد احمدی تهیه شده است.

طراحی وبسایت

erythron portfolio

فیلمسازی

پشت صحنه

اشتراک این نمونه‌کار در شبکه‌های اجتماعی

بازگشت به لیست

نمونه کارهای مشابه