• توضیحات پروژه
  • فیلمسازی
  • عکاسی و انواع طراحی
  • پشت صحنه
  • توضیحات پروژه
  • فیلمسازی
  • عکاسی و انواع طراحی
  • پشت صحنه

توضیحات پروژه

ایوان بند یک بند موزیک مشهور در ایران است. ویدئو کنسرت لایو این بند (برگزار شده در سیتی سنتر اصفهان) توسط گرو میلاد احمدی تولید شده است. 

فیلمسازی

عکاسی و انواع طراحی

1
evan band2
evan band3

پشت صحنه