• توضیحات پروژه
  • فیلمسازی
  • توضیحات پروژه
  • فیلمسازی

توضیحات پروژه

ساخت ویدئو مربوط به افتتاحیه پتروشیمی سراج گستران

فیلمسازی

اشتراک این نمونه‌کار در شبکه‌های اجتماعی

بازگشت به لیست

نمونه کارهای مشابه