• توضیحات پروژه
  • فیلمسازی
  • عکاسی و انواع طراحی
  • پشت صحنه
  • توضیحات پروژه
  • فیلمسازی
  • عکاسی و انواع طراحی
  • پشت صحنه

توضیحات پروژه

تیزر و کاتالوگ محصول پتروشیمی XSBR ساخته شرکت مهندسی تبیان راهبرد پارسی از زیر مجموعه‌های هلدینگ رجال.

فیلمسازی

عکاسی و انواع طراحی